KYLÄN SYDÄN JA MONEN MAHDOLLISTAJA

Virttaan koulu

Virttaan koulu

Virttaan kylässä on myös alakoulu. Kaksiopettajaisessa koulussa on kolme luokkaa ja lapsia tällä hetkellä eli lukuvuonna 2019-2020 16. Yhdysluokkaopetus on uuden OPSin mukainen jopa suositeltu opetusmuoto, jossa lapset kaiken muun lisäksi oppivat oppimaan myös toisiltaan. Monet kylän lapset pystyvät kulkemaan kouluun itsenäisesti ja turvallisesti tuttua koulutietä pitkin.

Koulun yhteydessä on sijainnut myös Virttaan sivukirjasto, joka lakkautettiin kylän toiveista huolimatta vuonna 2014. Kylän lapset kuljetetaan kirjastoon Alastarolle kerran vuodessa.

Virttaan koululla on pitkät perinteet, sillä jo vuonna 1876 kyläkokouksessa oli päätetty perustaa kylään oma koulu. Virttaan esitykseen suostuttiin ja hanke sai seutukunnan yhteisestä koulukassasta 200 markkaa sekä vuosittaisen osuuden kunnalle tulevista viinaverorahoista. Virttaan kansakoulu aloitti toimintansa 24.9.1877. Näin Virttaan koulu sai kunnian aloittaa kansakoulumuotoisen opetustoiminnan entisessä Alastaron kunnassa, nykyisessä Loimaan kaupungissa.


Talollinen Karl Tätilä lahjoitti omaa koulutaloa varten kirkon vieressa olevan tontin, jolle alettiin talkoovoimin rakentamaan. Opetus alkoi uudessa talossa 1883. Ensimmäisenä syksynä Virttaan koulussa oli 7 tyttöä ja 9 poikaa oppilaina.

Virttaan alueella toimi vuosina 1947-64 myös toinen koulu, Niittykylässä. Virttaan kansakoululle rakennettiin uudet opetustilat vuosina 1950 ja -60, jolloin koulu täysin ajanmukaistui.

Virttaan kirjaston kyläläiset perustivat vuonna 1862. Kirjasto siirtyi Alastaron kunnan alaisuuteen v. 1927 ja se lakkautettiin Loimaan kaupungin päätöksellä 2014.

Keväällä 2020 Loimaan valtuusto teki päätöksen koulun lakkauttamisesta. Päätöksestä tehty kunnallisvalitus on ratkaisematta.