KYLÄN SYDÄN JA MONEN MAHDOLLISTAJA

Virttaan koulu

Virttaan koulu

Virttaan kylässä oli myös alakoulu kevääseen 2021 asti. Yksiopettajaisessa koulussa oli sen viimeisenä vuotena kolme luokkaa ja lapsia 13. Kylän lapsiluku on kuitenkin vahvasti nouseva, joten kyläkoulun korvanneisiin koulukyyteihin nousee tulevina vuosina huomattavasti tuota kolmeatoista suurempi lapsikatras. 

Koulun yhteydessä on sijainnut myös Virttaan sivukirjasto, joka lakkautettiin kylän toiveista huolimatta vuonna 2014. Kylän lapset kuljetetaan kirjastoon Alastarolle kerran vuodessa.

Keväällä 2020 Loimaan valtuusto teki päätöksen koulun lakkauttamisesta. Päätöksestä tehty kunnallisvalitus ratkaistiin kaupungin hyväksi, ja koulu suljettiin 1.8.2021.

Virttaalta kuljetaan nykyään alakouluun sekä Oripäähän että Alastaron Kirkonkylän kouluun.

Virttaan koululla on pitkät perinteet, sillä jo vuonna 1876 kyläkokouksessa oli päätetty perustaa kylään oma koulu. Virttaan esitykseen suostuttiin ja hanke sai seutukunnan yhteisestä koulukassasta 200 markkaa sekä vuosittaisen osuuden kunnalle tulevista viinaverorahoista. Virttaan kansakoulu aloitti toimintansa 24.9.1877. Näin Virttaan koulu sai kunnian aloittaa kansakoulumuotoisen opetustoiminnan entisessä Alastaron kunnassa, nykyisessä Loimaan kaupungissa.


Talollinen Karl Tätilä lahjoitti omaa koulutaloa varten kirkon vieressa olevan tontin, jolle alettiin talkoovoimin rakentamaan. Opetus alkoi uudessa talossa 1883. Ensimmäisenä syksynä Virttaan koulussa oli 7 tyttöä ja 9 poikaa oppilaina.

Virttaan alueella toimi vuosina 1947-64 myös toinen koulu, Niittykylässä. Virttaan kansakoululle rakennettiin uudet opetustilat vuosina 1950 ja -60, jolloin koulu täysin ajanmukaistui.

Virttaan kirjaston kyläläiset perustivat vuonna 1862. Kirjasto siirtyi Alastaron kunnan alaisuuteen v. 1927 ja se lakkautettiin Loimaan kaupungin päätöksellä 2014.

Keväällä 2020 Loimaan valtuusto teki päätöksen koulun lakkauttamisesta. Päätöksestä tehty kunnallisvalitus ratkaistiin kaupungin hyväksi, ja koulu suljettiin 1.8.2021.